279: Evaluering Q3

Dec 15, 2021

Gode spørsmål gir gode svar.

Om du ikke er der du ville være etter at 3 av 4 kvartaler er gått, er det nå tid for en justering.

Bruk gode spørsmål for å få dine gode svar og husk å alltid justere og evaluere uten selvpisking.

 

Vi tar ned skap onlinekurs om bare få dager.

Siste frist for å være med er nå!

Grysinding.no/onlinekurs